novosti

NOVI PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.20/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donio je Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58/10) koji je stupio na snagu 19. svibnja 2010. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 97/09).

IZDAVANJE SUGLASNOSTI ODRŽAVATELJIMA DIZALA

Zavod za integralnu kontrolu d.o.o. na temelju ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva provodi postupak provjere stručne osposobljenosti održavatelja dizala sukladno Pravilima za provjeru stručne osposobljenosti održavatelja dizala prema Pravilniku o sigurnosti dizala (Klasa: 383-01/08-01/26 i Urbroj: 526-03-01-01/3-08-2 od 17. srpnja 2008. god.) koje je izradila Hrvatska akreditacijska agencija, a odobrilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Do 30.rujna 2010. godine Zavod je izdao SUGLASNOST slijedećim održavateljima:

 1. THYSSENKRUPP KONČAR DIZALA d.o.o. Zagreb, Fallerovo šetalište 22
 2. ISTRA LIFT d.o.o. Pula, Trg 1.Istarske brigade 10
 3. LO-GO d.o.o. Zagreb, Dr. Milana Rojca 3
 4. GVIR SERVIS DIZALA d.o.o. Zagreb, Strohalov prilaz 11
 5. TOM DIZALA d.o.o. Zagreb, Meštrovićev trg 5
 6. TOM-DIZALA, Zagreb, Meštrovićev trg 5
 7. SCHINDLER HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Folnegovićeva 1c / III
 8. PULA LIFT, Pula, Rizzijeva 28
 9. LIFT USLUGA PAČIĆ, Vodnjan, Trg javne vage 14
 10. DIZALA-ĐURČEVIĆ, Virovitica, Svetog Križa 108
 11. LIFT-SERVIS, Rijeka, Slavka Krautzeka 92b
 12. DIZALA VOLGEMUT, Daruvar, T.G. Masaryka 41
 13. „MK – SERVIS DIZALA“ d.o.o., Karlovac, Domjanićeva 17a
 14. DIZALO RUTIĆ d.o.o., Varaždin, Kućan Marof, Marofska 83
 15. ZO-INVEST d.o.o., Zagreb, Mirogojska 16
 16. LEGO-LIFT d.o.o., Kaštelir, Labinci 127
 17. SERVIS DIZALA HORVAT, Sračinec, Kralja Tomislava 26
 18. LIFT NOVA, Sveta Nedjelja, Novaki, Cvjetna cesta 3
 19. MORES DIZALA d.o.o., Sesvete, Stanka Vraza 13
 20. RIJEKA-DIZALO d.o.o., Rijeka, Ivana Grohovca 3
 21. LIFT BROJ 1 XL d.o.o., Zagreb, Rudolfa Bićanića 36
 22. PETRINIĆ-USLUGE d.o.o., Zagreb, Franje Horvata Kiša 6
 23. HALKOM d.o.o., Sesvete, Pavla Perića 48
 24. IRTAP d.o.o., Zagreb, Vajdin Vijenac 10
 25. RAF SYSTEM d.o.o., Vinkovci, Hrvoja Vukčića Hrvatinića 32
Certifikat ISO 9001
 • Online zahtjev za pregled dizala
 • Zahtjev za pregled novih dizala u Word formatu
  Zahtjev za pregled novih dizala
  49 KB
 • Zahtjev za pregled dizala u uporabi u Word formatu
  Zahtjev za pregled dizala u uporabi
  46 KB
 • Zahtjev za izdavanje suglasnosti održavatelju
  Zahtjev za izdavanje suglasnosti održavatelju
  64 KB
 • Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti dizala
  Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti novih dizala
  721 KB
 • Ovlaštenje za provedbu postupaka ocjene sukladnosti dizala
  Ovlaštenje za preglede dizala u uporabi
  1.051 KB
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu
  Ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu
  1.871 KB